Post 1003515786

Heb de Wat is uw kijk op het leven? test ook maar even gedaan. Ik kom uit op 1. Ontplooiers; 2. Kosmopolieten; 3. Moderne Burgerij; 4. Postmaterialisten; 5. Convenience Georiënteerden; 6. Opwaarts Mobielen; 7. Traditionele Burgerij. Dat je het maar weet. Hier vindt je meer informatie.