Post 998560860

Taalpuristen o'plenty in het forum van de Volkskrant.