Let op: dit bericht is door hoge leeftijd of irrelevantie achterhaald en wordt niet meer door zoekmachines geïndexeerd. Lezen op eigen risico.

Post 998157631

Hermitage on the Merriam-Webster dictionary:

Main Entry » her·mit·age

Pronunciation » 'h&r-m&-tij

Function » noun

Date » 14th century

1a » the habitation of a hermit

b » a secluded residence or private retreat: hideaway

c » monastery

2 » the life or condition of a hermit