Een massa-extinctie of massa-uitsterving is het wereldwijd massaal uitsterven van vele soorten organismen in een relatief korte tijdsduur. Er worden 5 van die perioden gedefinieerd in de geologische geschiedenis. Er zijn echter tekenen dat de zesde periode is aangebroken (via MetaFilter). Geen goed nieuws lijkt me. En wat betekent dit voor ons? Will Humans Survive the Sixth Great Extinction? Species are disappearing at an alarming rate, a new study finds. Author Elizabeth Kolbert says that raises questions about our survival. Al met al een fijn begin van deze nieuwe week.