Taal

Loop een beetje achter, net pas toe aan het wetenschapskatern in de krant van zaterdag. Interessant interview met Alexandra Aikhenvald, over het taalconcept Evidentialiteit wat zij bestudeerde bij de Tariana in Brazilie. Evidentialiteit is een begrip in de taalkunde dat betrekking heeft op het met behulp van grammaticale markeerders expliciet aangeven uit welke bron de gegeven informatie afkomstig is of waar deze anderszins op is gebaseerd. Erg interessant!